Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Cán bộ, công chức có được làm thành viên hợp tác xã không?

 Cán bộ công chức có được làm thành viên hợp tác xã không? Đâu là một câu hỏi thường gặp trong thực tế khi muốn đầu tư vào HỢP TÁC XÃ. Hiện nay các văn bản pháp luật đã quy định rõ vấn đề này cụ thể trong từng trường hợp cán bộ, công chức được và không được thành lập và là thành viên hợp tác xã. Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ hơn các vấn đề trên.

Cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Các nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn trở thành thành viên hộ gia đình hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

         Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

         Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật;

         Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

NGOÀI RA cần đáp ứng các điều kiện khác trong trường hợp pháp luật quy định khác.

Các bộ, công chức có thể là thành viên hợp tác xã

Thành viên thành lập, quản lý điều hành hợp tác xã

Quản lý, điều hành hợp tác xã

Quản lý, điều hành hợp tác xã

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng:

Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, tham gia quản lý điều hành hợp tác xã.

Và theo Khoản 2 Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng:

Người có chức vụ quyền hạn người là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức;...

Theo đó thì công chức, viên chức KHÔNG được quyền thành lập quản lý điều hành hợp tác xã.

Thành viên góp vốn của hợp tác xã

Cán bộ, công chức không được quyền thành lập và tham gia điều hành hợp tác xã nhưng nếu như muốn tham gia vào hợp tác xã thì có thể tham gia với tư các thành viên góp vốn.

Ngoài ra cán bộ, công chức cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành viên hợp tác xã.

Thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn

Luật sư hỗ trợ các thủ tục thành lập, góp vốn hợp tác xã

         Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã.

         Tư vấn tỷ lệ góp vốn theo điều lệ hợp tác xã và pháp luật hiện hành.

         Tư vấn về thời gian, thời hạn và hình thức góp vốn theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

         Trực tiếp tiến hành thủ tục góp vốn cũng như thành lập hợp tác xã.

         Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp lại, thay đổi giấy chứng nhận góp vốn.

         Tư vấn các loại phí phải chịu trong quá trình góp vốn, thay đổi phần vốn góp.

         Tư vấn mức thuế khi chuyển nhượng phần vốn góp.

 

Trên đâu là các tư vấn của chúng tôi về các quy định của pháp luật trong trường hợp cán bộ, công chức muốn tham gia hợp tác xã.

Trường hợp quý khách hàng cần tư vấn về tham gia hợp tác xã hoặc các vấn đề liên quan quý khách hàng vui lòng liên hệ HOTLINE 1900.63.63.87 để được LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP tư vấn chi tiết.

Xin cảm ơn./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét