Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2018

Officetel. Cơ Chế Sở Hữu Và Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đối Với Loại Hình Này

  Officetel (viết tắt của hai từ office và hotel) – thuật ngữ được hiểu là dạng văn phòng làm việc kết hợp chức năng lưu trú; mỗi văn phòng được thiết kế khép kín, đảm bảo cho chức năng văn phòng lẫn lưu trú (ăn, ngủ, nghỉ) và có thể thuộc các chủ sở hữu riêng. Như vậy, officetel có hai chức năng là văn phòng và lưu trú (dạng khách sạn mà không phải nhà ở). Tuy nhiên, một số dự án officetel hiện được đầu tư xây dựng kết hợp trong công trình chung cư hoặc trong khu nhà ở nên việc quản lý, vận hành, khai thác lẫn với nhà ở. Hiện nay chưa có khung pháp lý quy định cụ thể về loại hình Officetel này vì chiếu theo quy định tại Điều 3 Luật nhà ở 2014 phân biệt nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh. Trong đó, với phần chung cư có mục đích hỗn hợp được tách biệt rõ ràng phần dự án để ở và phần dự án dùng để kinh doanh. Đồng thời theo Khoản 11, Điều 6, chung cư để ở sẽ không được sử dụng vào mục đích khác Về cơ chế sở hữu: Theo quy định

Tổ Chức Tôn Giáo Có Được Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Hay Không?

Quy định của Luật Đất đai 2013 về đất của cơ sở tôn giáo: Luật  quy định tại  khoản 4, Điều 5,  Luật đất đai  2013  quy định người sử dụng đất gồm có nhiều đối tượng, trong đó  cơ sở tôn giáo là chủ thể sử dụng đất . Qua đó,  cơ sở tôn giáo  được xác định là một trong những người được sử dụng đất. Và người đứng đầu cơ sở tôn giáo chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất đã giao cho cơ sở tôn giáo (theo  khoản 4, Điều 7, Luật Đất đai 2013 ).          Đất xây dựng chùa được cấp sổ đỏ            Theo quy định tại  Điều 159, Luật Đất đai 2013  quy định về đất cơ sở tôn giáo gồm “đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động”. Đất của cơ sở tôn  giáo thuộc nhóm đất phi nông nghiệp (tại  điểm g, khoản 4, Điều 10,  Luật Đất đai 2013)  và  cơ sở tôn giáo  sử dụng đất phi nông nghiệp khi Nhà nước giao đấ

MỘT BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT ĐƯỢC THI HÀNH NHƯ THẾ NÀO ?

Theo Điều 309, Luật tố tụng hành chính 2015 thì những bản án, quyết định của Tòa án được thi hành đó là: “1. Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. 2. Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm. 3. Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án. 4. Quyết định theo thủ tục đặc biệt của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định tại Điều 296 của Luật này. 5. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án mặc dù có khiếu nại, kiến nghị.” Vậy trình tự thi hành án hành chính diễn ra như thế nào? Bao gồm những thủ tục nào? 1. Thời hạn tự nguyện thi hành án Sau khi Tòa án ra quyết định, bản án thì người phải thi hành án phải thi hành các quyết định, bản án đó trong thời hạn tự nguyện được quy định tại Khoản 2, Điều 311, Luật tố tụng hành chính 2015. Thời hạn tự nguyện thi hành án được xác định tùy vào việc thi hành bản án, quyết định nào c

ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ KHI PHÁT SINH TRANH CHẤP THÌ AI CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT? TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO?

1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết Đất không có giấy tờ khi phát sinh tranh chấp thì tùy vào từng trường hợp, từng chủ thể sẽ có cơ quan có thẩm quyền giải quyết khác nhau. Cụ thể có những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp này theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 203 Luật đất đai 2013 như sau: Thứ nhất:   Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết các trường hợp sau: a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền k

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT BẰNG GIẤY TAY CÓ ĐƯỢC CÔNG NHẬN HAY KHÔNG? KHI PHÁT SINH TRANH CHẤP THÌ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NHƯ THẾ NÀO ?

1. Hình thức hợp đồng mua bán đất Tại khoản 1 Điều 502 Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai. Ngoài ra, theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì các giao dịch chuyển nhượng đất đai phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp một hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định." Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có hiệu lực pháp luật.