Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Thương Mại Dịch Vụ

Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ gồm những gì? Pháp luật Việt nam quy định ra sao? Loại hình thương mại dịch vụ là một nghề kinh doanh còn khá mới mẻ tại Việt Nam và chưa được đầu tư phát triển nhiều để khai thác được hết các thế mạnh về tiềm năng. Chính vì thế, pháp luật đã quy định cụ thể các bước rõ ràng để cá nhân, tổ chức tiến hành thành lập công ty thuận lợi hơn.
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ
Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ

Chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ, căn cứ vào Điều 22 Luật doanh nghiệp 2014 gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
  • Dự thảo điều lệ công ty.
  • Thông tin cá nhân chứng thực người đứng đầu công ty.
  • Danh sách người ủy quyền hợp lệ và giấy tờ chứng nhận người ủy quyền.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây:
Một, thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
Hai, quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
Ba, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trình tự nộp, xử lý hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Nộp hồ sơ để làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ
Trình tự nộp hồ sơ thành lập công ty thương mại dịch vụ
Người thành lập công ty thương mại dịch vụ hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định như trên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính căn cứ vào Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục thành lập công ty vận tải.
Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phí, lệ phí đăng ký làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ bao nhiêu?

Người thành lập công ty thương mại dịch vụ hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính trong phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết.

Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014.
Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ
Cấp giấy chứng nhận thành lập công ty thương mại dịch vụ như thế nào?
Doanh nghiệp có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi làm thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và nộp phí để nhận qua đường bưu điện.
Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét