Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

Chính sách pháp luật hiện này đang khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường Việt Nam. Khi Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua đã mở đường cho dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ đây, các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam một cách thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Bài viết sau đây của chúng tôi xin được hướng dẫn thủ tục về thành lập công ty có vốn nước ngoài.
Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Những hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Khi muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam thì các nhà đầu tư thành lập công ty dưới các hình thức sau:
Thứ nhất, thành lập doanh nghiệp 100% vốn trong nước sau đó chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần. Trừ các trường hợp tại Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
Thứ hai, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo tỷ lệ vốn góp tùy nhà đầu tư. Cơ bản thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, sau đó thành lập công ty như các nhà đầu tư trong nước.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Theo Luật đầu tư 2014 thì nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.
Nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi mới thành lập tổ chức kinh tế
Trước khi thành lập công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép chứng nhận đầu tư và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:
  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
Thứ hai, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thứ ba, khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện đăng ký thành lâp doanh nghiệp như đối với nhà đầu tư trong nước theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Việc thành lập công ty hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân, tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:
Thứ nhất, về trình tự thủ tục. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư 2014, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký chủ trương đầu tư trước khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Thứ hai, về thẩm quyền. Theo Điều 38 Luật đầu tư 2014, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
  • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét