Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Đất Vướng Lộ Giới Là Gì? Có Được Cấp Sổ Đỏ Không?

Ngày nay, nhiều hộ gia đình cá nhân dù biết phần đất thuộc lộ giới nhưng họ vẫn có tình xây nhà trên phần đất lấn chiếm đó vì tham vọng cá nhân. Vậy việc xây dựng công trình trên đất vướng lộ giới có được cấp sổ đỏ hay được đền bù khi nhà nước thu hồi không?
Đất vướng lộ giới có được cấp sổ đỏ không?
Đất vướng lộ giới là gì? Đất vướng lộ giới có được cấp sổ đỏ không?

Lộ giới là gì? Đất vướng lộ giới là gì?

Thứ nhất, Lộ giới hay còn gọi là chỉ giới đường đỏ là cụm từ mà các cơ quan quản lý nhà nước dùng chỉ ranh giới quy hoạch khi mở đường hay mở hẻm. Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
Thông thường người ta cắm các mốc lộ giới 2 bên đường với mục đích cảnh báo người dân, không được xây phép dựng các công trình kiên cố trong phạm vi mốc lộ giới. Bao gồm lòng đường, lề đường và cả vỉa hè.
Thứ hai, đất vướng lộ giới là phần diện tích đất nằm trong lộ giới mà nhà nước đã quy định. Cụ thể đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Đất vướng lộ giới có được cấp sổ đỏ?

Thứ nhất, theo điểm c khoản 4 điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.
Thứ hai, theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định nội dung tại điểm ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình… (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; hoặc ghi “Thửa đất có… m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình…” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.
Như vậy, phần đất nằm trong mốc lộ giới có thể được xem xét để cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật đất đai.
Nhà nước thu hồi đất vướng lộ giới
Đất vướng lộ giới có được đền bù khi nhà nước thu hồi vì mục đích quốc gia không

Đất vướng lộ giới khi thu hồi có được đền bù?

Thứ nhất, đối với phần nhà đất thuộc lộ giới, đã được cấp sổ đỏ
Một, theo Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Hai, theo Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 thì  khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.
Như vậy, đối với đất thuộc lộ giới nếu đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì được bồi thường về đất, tài sản trên đất theo quy định pháp luật.
Thứ hai, đối với phần nhà đất thuộc lộ giới, không được cấp sổ đỏ
Một, theo Khoản 1, 2 Điều 12 Luật đất đai 2013 thì những hành vi bị cấm bao gồm lấn, chiếm đất đai và vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
Hai, Khoản 3 Điều 82 Luật đất đai 2013 thì Nhà nước thu hồi đất nhưng không bồi thường về đất khi đất đó vi phạm pháp luật đất đai.
Ba, căn cứ Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 thì Nhà nước chỉ bồi thường tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản khi bị thu hồi. Tài sản hay công trình xây dựng trên đất lấn chiếm thì được xem là tài sản bất hợp pháp.
Do đó, trường hợp nhà nước đã công bố ranh giới lộ giới nhưng hộ gia đình cá nhân vẫn cố tình vi phạm, xây dựng công trình trên đất lấn chiếm lộ giới thì không được  bồi thường về đất và cả tài sản gắn liền với phần đất đó.
Trên đây là những thông tin của chúng tôi về đất vướng lộ giới. Nếu gia đình, người thân, bạn bè các bạn rơi vào trường hợp trên, bị thiệt hại khi thu hồi thì hãy liên hệ tới chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất từ phía luật sư.Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét