Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Xây Nhà Trái Phép Trên Đất Của Người Khác

Hành vi xây nhà trái phép trên đất của người khác được hiểu là xây nhà trái phép trên đất của nhà nước hoặc đất của tổ chức cá nhân nào đó. Hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Vì vậy, mọi người cần tìm hiểu rõ các nội dung về mức xử phạt của hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm. Dưới đây là bài viết xây nhà trái phép trên đất của người khác.
Xây nhà trái phép trên đất người khác
Xây nhà trái phép trên đất người khác bị xử lý ra sao?

Xây nhà trái phép trên đất của người người khác thì bị xử lý như thế nào?

Nếu xây nhà trái phép trên đất của người khác là đất của nhà nước (đất công) thì phần nhà và công trình xây dựng trên đất lấn chiếm được xử lý theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Thứ nhất, phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.
Thứ hai, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 • Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;
 • Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;
 • Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;
 • Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Trình tự xử lý hành vi cố ý xây dựng nhà trên đất lấn chiếm của nhà nước như thế nào?

Theo Khoản 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP đối với hành vi cố ý xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm của nhà nước mà đang thi công xây dựng thì xử lý như sau:
Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình;
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng;
Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Cách xử lý hành vi ngang nhiên xây nhà trên đất của người khác?

Đối với đất của cá nhân, tổ chức khi bị người khác ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên đất của mình thì để đòi lại quyền lợi có thế chọn 02 con đường là tố cáo theo luật tố cáo 2018 hoặc khởi kiện dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự 2015 và luật đất đai 2013. Cụ thể:
Tố cáo hoặc khởi kiện yêu cầu xử lý hành vi xây nhà trên đất người khác
Tố cáo hoặc khởi kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xây nhà trên đất người khác
Thứ nhất, theo quy định tại Điều 22 của Luật tố cáo 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và quy định của Luật tố cáo 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) thì quy trình giải quyết tố cáo sẽ được thực hiện như sau:
 1. Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;
 2. Xác minh nội dung tố cáo;
 3. Kết luận nội dung tố cáo;
 4. Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;
 5. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
Thứ hai, tiến hành khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Cụ thể:
Theo quy định tại Điều 35 Luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu các tình huống tranh chấp đất đai có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết sẽ thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
Vì vậy, khi cá nhân, tổ chức bị người khác ngang nhiên xây dựng nhà trên đất thuộc sở hữu của mình thì có thể tố cáo hoặc khởi kiện giải quyết theo quy định pháp luật tố tụng dân sự và Luật đất đai 2013.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét