Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Quy Trình Xử Phạt Hành Vi Sử Dụng Đất Sai Mục Đích? Thế Nào Là Sử Dụng Đất Không Đúng Mục Đích?

Thế nào là sử dụng đất không đúng mục đích? Quy trình xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích như thế nào? Dưới đây là quy định pháp luật về đất đai liên quan về vấn đề trên. Người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất theo mục đích được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Và khi sử dụng đất sai mục đích sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Xử phạt như thế nào khi sử dụng đất không đúng mục đích
Sử dụng đất không đúng mục đích và hình thức xử phạt

Thế nào là sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định pháp luật đất đai?

Sử dụng đất không đúng mục đích là hành vi mà đưa đất thuộc quyền sử dụng và sở hữu của mình vào sử dụng trái với mục đích sử dụng đất đã được ghi trong giấy chứng nhận hoặc quyết định giao, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Mục đích sử dụng đất là cách thức nhà nước phân loại đất đai và yêu cầu người quản lý phải tuân thủ các quy định khi giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đúng mục đích đất được giao ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất.
Căn cứ để xác định mục đích sử dụng đất, ta dựa theo một trong các căn cứ tại Điều 11 Luật đất đai 2013 sau đây: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật đất đai 2013 đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận; Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sử dụng đất không đúng mục đích gồm những trường hợp nào?

Cụ thể từ Điều 6 đến Điều 9 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, quy định các trường hợp coi là sử dụng đất không đúng mục đích gồm Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Quy trình xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích như thế nào?

Quy trình xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích được thực hiện theo quy trình được quy định tại Chương III thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sau:
Xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt ra sao?
Quy trình xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích như thế nào?
Bước đầu tiên, buộc chấm dứt hành vi vi phạm sử dụng đất sai mục đích.
Sau đó, có thể tiến hành việc xử phạt vi phạm hành chính mà không lập biên bản. Đối với các hành vi vi phạm hành chính buộc phải lập biên bản thì sau khi buộc chấm dứt hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời thực hiện công việc xác minh tình tiết của vụ việc liên quan tới việc sử dụng, chuyển mục đích đất sai.
Tiếp đó, người có thẩm quyền xử phạt sẽ tiếp nhận việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm và chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra, trong trường hợp không có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Thời hạn ra quyết định xử phạt được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 30 ngày, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 60 ngày. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định
Trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.
Trên đây là nội dung liên quan tới thế nào là sử dụng đất không đúng mục đích? Quy trình xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích như thế nào? Việc sử dụng đất sai với mục đích ghi nhận trong giấy tờ liên quan tới sở hữu đất sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đất đai.

Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét