Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Nhà Nước Không Thừa Nhận Việc Đòi Lại Đất Đã Giao Là Gì?

Nhiều trường hợp Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác quản lý sử dụng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đó, người có quyền lợi đối với miếng đất phải từ bỏ quyền của mình mà ngậm đắng để cho người khác sử dụng. Cụ thể những trường hợp đó như thế nào để có thể tránh và đòi lại được quyền lợi. Mọi người cùng chúng tôi tham khảo một số nội dung trong bài viết dưới đây.
Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao
Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao

Không thừa nhận đòi lại đất đã giao theo quy định của Nhà nước có phải không?

 Theo quy định tại Khoản 5, Điều 26, Luật đất đai 2013. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều khoản này vừa mang tính nguyên tắc vừa mang tính định hướng. Quy định này là cơ sở pháp lý khẳng định nhà nước ta là chủ thể duy nhất có quyền định đoạt đối với đất đai.
Thứ nhất, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất để giải quyết tình trạng khiếu kiện về các tranh chấp quyền sử dụng mang tính lịch sử. Các khiếu kiện đòi lại đất có ảnh hưởng không tốt đến nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Vì vậy, việc quy định như vậy là hết sức cần thiết để giải quyết triệt để các khiếu kiện lâu nay.
Thứ hai, Quy định trên là cơ sở để nắm vững số lượng, chất lượng sự biến động đất đai trong phạm vi cả nước và ở từng địa phương. Nếu chấp nhận việc đòi lại đất không nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp làm cho nhà nước có thể quản lý hiệu quả mà sự thay đổi về chủ sử dụng đất sẽ làm cho công tác quản lý tốn kém về thời gian, sức người và sức của.
Thứ ba, Quy trình này xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước quy định như vậy nhằm cụ thể chế độ sở hữu toàn dân về đất đai phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ quyền lực của người sử dụng đất.

Đất bỏ hoang Nhà nước có quyền giao cho người khác không?

Đất bỏ hoang có bị giao cho người khác?
Đất bỏ hoang Nhà nước có quyền giao cho người khác không?
Trong các trường hợp đất sẽ bị thu dồi theo Điều 64 Luật đất đai 2013. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.
Theo Điều 65 thì Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.
Do đó, việc không sử dụng đất một thời gian sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi và bị nhà nước thu hồi đất theo quy định

Có đòi lại được đất đã giao cho người khác hay không?

Nhà nước giao đất như công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức khác thông qua những giao dịch, chứng từ dân sự (mua bán, tặng cho, thế chấp, thừa kế…). Theo đó, các cá nhân, tổ chức bị xâm phạm quyền, lợi ích có thể khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà nước đã cấp cho những người kia. Thẩm quyền tòa án. Theo quy định tại TTHC 2015, khoản 4 điều 34 BLTTDS 2015, trong vụ án này, cơ quan nhà nước đã cấp sổ là đương sự trong vụ án (có thể là bị đơn hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan), phán quyết của tòa là thực hiện chứ không có chuyện thừa nhận riêng. Nếu đất đó là của bạn, đã có phán quyết của Tòa án rằng việc cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho người kia sai thì bạn có thể đòi lại đất Nhà nước đã giao được.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét