Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Luật Thừa Kế Đất Đai Không Di Chúc Được Giải Quyết Ra Sao?

Cha mẹ chết để lại tài sản là bất động sản cho con cháu nhưng không có di chúc. Vậy làm sao biết biết phần của mỗi người được nhận di sản là bao nhiêu. Trong trường hợp này, pháp luật dân sự có quy định để điều chỉnh vấn đề này. Tại Bộ luật dân sự 2015 có quy định cụ thể những vấn đề liên quan tới thừa kế, phân chia di sản không di chúc, ai sẽ là người thừa kế hợp pháp và thủ tục thừa kế đất đai đúng pháp luật. 
Giải quyết như thế nào đối với trường hợp để lại thừa kế đất đai không di chúc
Quy định về trường hợp thừa kế đất đai không di chúc

Quy định pháp luật về thừa kế đất đai không di chúc

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi người chết không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật, theo đó, những người thừa kế di sản hợp lệ theo pháp luật bao gồm các hàng thừa kế sau:
Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
Riêng khi phân chia thừa kế theo pháp luật thì thừa kế thế vị được áp dụng như sau: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.
Nếu cá nhân thuộc trường hợp không được quyền hưởng thừa kế theo quy định tại Điều 621 BLDS 2015 thì những người này không được hưởng di sản là đất đai mà người chết để lại nhưng không có di chúc.

Làm thủ tục khai nhận thừa kế là đất đai tại văn phòng công chứng như thế nào?

Khai nhận thừa kế đối với đất đai tại văn phòng công chứng
Thủ tục khai nhận thừa kế đối với đất đai tại văn phòng công chứng
Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng 2014 hướng dẫn thủ tục công chứng, chứng thực thì thủ tục thỏa thuận phân chia di sản được áp dụng trong trường hợp: “Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.”
Hồ sơ thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế:
Giấy tờ chung: Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; Giấy chứng tử của người để lại di sản; Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sổ tiết kiệm, Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận cổ phần … Giấy tờ về nhân thân của người thừa kế: CMND, hộ khẩu; Tờ tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân
Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người thừa kế theo pháp luật với người để lại di sản trường hợp không có di chúc: hộ khẩu, giấy khai sinh, tờ khai nhân khẩu.

Đăng ký biến động đối với di sản là đất đai và cập nhật thông tin chủ sở hữu mới thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký biến động đối với đất đai trong trường hợp được thừa kế, gồm các bước sau đây:
Bước 1. Người sử dụng đất chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Thành phần hồ sơ gồm: văn bản về việc thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Bước 3. Trong thời hạn không quá tám (08) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc quy định tại khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
Bước 4. Trong thời gian không quá một (01) ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận.
Bước 5. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

 
Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét