Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Đất Quy Hoạch Có Được Cấp Sổ Đỏ

Sổ đỏ hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp cho những người và những khu đất có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Có sổ đỏ thì việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất sẽ trở nên dễ dàng hơn cũng như tránh được những rủi ro pháp lý. Do đó, việc xin cấp sổ đỏ là thủ tục mà người sử dụng đất phải thực hiện. Tuy nhiên, đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không?
Cho phép cấp sổ đỏ đối với đất quy hoạch không?
Pháp luật đất đai có cho phép cấp sổ đỏ đối với đất quy hoạch?

Quy hoạch treo có được làm sổ đỏ không?

Theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về những trường hợp không cấp sổ đỏ như sau:
  • Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
  • Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
  • Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
  • Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
  • Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.
Liên quan đến đất quy hoạch thì có quy định thứ 4 nói về vấn đề này. Vậy quy hoạch treo có nghĩa là những trường hợp đất quy hoạch đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi nhưng sau 3 năm không thực hiện và cơ quan nhà nước không thu hồi quyết định cũng như hướng giải quyết khác. Trường hợp này gọi là quy hoạch treo. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế quyền nếu xảy ra trường hợp quy hoạch treo nêu trên. Việc xin cấp sổ đỏ hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất.
Do vậy, đất quy hoạch treo sẽ được cấp sổ đỏ.

Đất nằm trong quy hoạch có được xây nhà không?

Đất nằm trong quy hoạch là loại đất được quy định khá chặt chẽ về mặt pháp lý vì để tránh những rủi ro trong quán trình giao dịch dân sự. Theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:
Được phép xây nhà trên đất quy hoạch khi nào?
Được phép xây nhà trên đất quy hoạch khi chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
Theo quy định trên thì trong trường hợp đất chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp Huyện thì người sử dụng đất được xây dựng nhà ở cũng như các quyền khác của người sử dụng đất. Còn nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì người sử dụng đất chỉ được sửa nhà ở nếu được cho phép chứ không được xây nhà mới. Do vậy đất nằm trong quy hoạch được xây dựng nhà ở tùy thuộc vào trường hợp.

Làm sao để biết đất có quy hoạch hay không?

Khi có các dự án quy hoạch thì những thông tin này phải được công bố rộng rãi để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận cũng như tìm hiểu về dự án này. Căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013: “Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”. Do đó, để biết thông tin quy hoạch thì mọi người có thể đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc tra cứu qua ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh để tra cứu dễ dàng hơn.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét