Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Tư Vấn Pháp Luật Đối Với Các Hoạt Động Thương Mại

Tư vấn pháp luật đối với các loại hợp đồng thương mại là lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu liên quan tới các hoạt động trong quá trình giao dịch thương mại. Hoạt động giao dịch thương mại là hoạt động rất quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp, tổ chức. Đáp ứng nhu cầu bức thiết của khách hàng về tính hợp pháp khi tiến hành các hoạt động/ giao dịch thương mại.
Tư vấn pháp luật về hoạt động thương mại
Quy định pháp luật về tư vấn pháp luật liên quan tới hoạt động thương mại

Tư vấn các hình thức cơ bản trong giao dịch thương mại bao gồm những gì?

Trong hoạt động tư vấn pháp luật đối với các hoạt động thương mại gồm các hình thức cơ bản như sau:
Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức hoạt động/giao dịch thương mại phù hợp: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, đấu thầu, đấu giá…;
Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xúc tiến thương mại, đăng ký khuyến mại, trung gian thương mại, …
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch thương mại; phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp;

Các hoạt động tư vấn liên quan tới hợp đồng đối với hoạt động thương mại như thế nào?   

Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng thương mại, phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp đối với các hợp đồng thương mại: hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng phân phối, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng cung cấp dịch vụ…
Các quy định hình thức của hợp đồng thương mại như sau bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Nếu pháp luật quy định hoạt động mua bán hàng hóa đấy phải tuân thủ hình thức văn bản thì phải tuân thủ, theo Điều 24 Luật thương mại 2005.
Quy định về buộc thực hiện đúng hợp đồng, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng. Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế; căn cứ vào quy định chung tại Bộ luật dân sự 2015 và các quy định riêng tại mục II quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa Luật thương mại 2005.
Rà soát các hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký kết
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng với đối tác trong giao dịch thương mại.

Về hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp đối với hoạt động thương mại ra làm sao?

tư vấn pháp luật về hoạt động thương mại
Giải quyết tranh chấp thương mại; tham gia trực tiếp thay mặt bên kia đàm phán hoặc khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan trọng tài. Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan tới tranh chấp, trực tiếp soạn hồ sơ khởi kiện, chứng từ pháp lý liên quan tới hoạt động khởi kiện.
Tham gia giải quyết tranh chấp tranh chấp thương mại ngoài tố tụng hoặc bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tranh chấp thương mại tại tòa án, trọng tài. Trực tiếp làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một bên trong quan hệ tranh chấp ngay tại phiên tòa.
Trên đây là nội dung về tư vấn pháp luật đối với các hoạt động thương mại đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét