Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản, trong đó, cá nhân, tổ chức yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị cá nhân, tổ chức khác xâm hại.
Khởi kiện tranh chấp đất đai
Quy định về khởi kiện tranh chấp đất đai

Khi viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai thì tên đơn nên ghi như thế nào?

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nên được ghi như sau:
ĐƠN KHỞI KIỆN
Về …….
 Ví dụ: Có thể ghi như sau           
ĐƠN KHỞI KIỆN
 Về tranh chấp quyền sử dụng đất
Trong trường hợp này nếu các bên tranh chấp đất đai liên quan tới việc tranh chấp về việc ai là người có quyền sử dụng đất. Thông thường tranh chấp đất đai liên quan tới việc xác định ai có quyền sử dụng, định đoạt đối với đất rất phổ biến
Hoặc
ĐƠN KHỞI KIỆN
        Về tranh chấp về tài sản trên đất
Nếu các bên tranh chấp với nhau về tài sản trên đất nghĩa là tài sản trên đất ai sở hữu.

Thông tin Tòa án có thẩm quyền giải quyết khởi kiện nên xác định và ghi như thế nào?

Việc xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết (chính là nơi gửi đơn khởi kiện tranh chấp đất đai). Trong tranh chấp đất đai thì tòa án cấp huyện nơi mà có mảnh đất đang tranh chấp có thẩm quyền giải quyết vụ án.
Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

Thông tin người khởi kiện và người bị kiện ghi như thế nào?

Nếu người khởi kiện hoặc bị kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện hoặc bị kiện đó.
Địa chỉ ghi trong đơn khởi kiện là nơi cư trú của cá nhân, nơi trụ sở chính của cơ quan, tổ chức.
Nếu có cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích cần được bảo vệ do bị xâm phạm bởi bên bị kiện hoặc cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với người bị kiện thì ghi thông tin, và địa chỉ như nói trên.
 khởi kiện tranh chấp đất đai
Hướng dẫn mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Nội dung khởi kiện cần nêu như thế nào?

Nội dung trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là phần rất quan trọng vì tòa án sẽ căn cứ vào các yêu cầu trong đơn và giải quyết trong phạm vi yêu cầu đấy. Vì vậy cần nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Diễn biến sự việc tranh chấp xảy ra như thế nào. Trường hợp có người làm chứng thì ghi cụ thể thông tin người làm chứng gồm Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP…
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nên ghi như sau: Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án tranh chấp đất đai gồm?

Trong đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nên ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án
Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét