Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Mất Xe Khi Đi Ăn Tại Nhà Hàng Không Đưa Thẻ Giữ Xe Thì Làm Thế Nào?

Tình trạng mất xe khi đi ăn tại nhà hàng đang diễn ra rất phổ biến. Nguyên nhân có thể là do nhân viên bảo vệ sơ suất hoặc do sự chủ quan của nhà hàng là không cần phát phiếu giữ xe nên việc xe bị đánh cắp là không còn là trường hợp hy hữu. Vậy trong trường hợp bảo vệ nhà hàng không phát phiếu giữ xe mà mất xe thì ai là người chịu trách nhiệm?
Nhà hàng không phát phiếu gửi xe cho khách hàng
Mất xe khi đi ăn nhà hàng không có phiếu giữ xe

Có hay không tồn tại hợp đồng gửi giữ xe khi không có thẻ giữ xe?

Thứ nhất, theo Điều 554 BLDS 2015 thì hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.
Thứ hai, theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 BLDS 2015 thì giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Căn cứ quy định trên thì hợp đồng gửi giữ xe có thể thông qua hình thức vé giữ xe hoặc theo yêu cầu để xe của bảo vệ hoặc chủ nhà hàng hoặc nhân viên nhà hàng. Cụ thể, hợp đồng gửi giữ xe thể hiện thông qua việc người trông xe hướng dẫn, chỉ rõ nơi đậu xe và nơi đó thuộc sự quản lý của nhà hàng. Ngoài ra không có bất kì một sự khuyến cáo về việc khách hàng tự bảo vệ trông coi xe của mình như treo bản hoặc lời cảnh báo từ chủ nhà hàng.
Như vậy, mặc dù không có phiếu giữ xe nhưng vẫn tồn tại một hợp đồng gửi giữ xe giữa chủ xe và nhà hàng được giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể.

Ai chịu trách nhiệm bồi thường khi mất xe tại nhà hàng?

Mất xe tại nhà hàng ai chịu trách nhiệm
Ai chịu trách nhiệm trong việc làm mất xe khách hàng khi đi ăn nhà hàng
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 556 BLDS 2015 thì chủ xe có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng. Ngoài ra, bên giữ xe có nghĩa vụ bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ và phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Khoản 1, 4 Điều 557 BLDS 2015.
Như vậy, khi xảy ra việc mất xe mà bên trông giữ xe không có yêu cầu về việc khách hàng phải tự bảo quản xe và được xác định là hợp đồng gửi giữ tài sản với hình thức là lời nói, hành vi cụ thể thì bên trông xe phải có trách nhiệm bồi thường cho bên gửi xe.
Ngoài ra, xét trường hợp bên trông xe là người làm công cho nhà hàng được nhà hàng trả lương giao nhiệm vụ trông xe thì theo Điều 600 BLDS 2015 quy định cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Vì vậy, chủ xe vẫn có quyền yêu cầu nhà hàng bồi thường thiệt hại cho chiếc xe bị mất tại nhà hàng do người được nhà hàng thuê để giữ xe.

Mức bồi thường khi mất xe là bao nhiêu?

Xe bị mất mức bồi thường là bao nhiêu
Mức bồi thường thiệt hại cho xe bị mất tại nhà hàng theo quy định pháp luật
Mức bồi thường trong trường hợp này thường căn cứ vào giá trị của chiếc xe bị mất. Tuy nhiên trên thực tế khó xác định chính xác giá trị chiếc xe nên việc giải quyết trách nhiệm bồi thường căn cứ vào thỏa thuận cả các bên. Nếu không thỏa thuận được thì người mất xe có thể kiện lên Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề mất xe khi đi ăn nhà hàng không có phiếu giữ xe. Nếu các bạn rơi vào trường hợp trên thì có thể liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét