Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản

Hợp đồng mua bán tài sản là văn bản về sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản của mình cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán đúng như thỏa thuận. Quyền và nghĩa vụ các bên đối với nhau được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Việc thỏa thuận phải đảm bảo rằng nội dung không trái với quy định của pháp luật về hợp đồng hiện hành.
Soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản một cách chi tiết
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản một cách chi tiết

Tên gọi và chủ thể tham gia Hợp đồng mua bán tài sản gồm thông tin gì?

Khi viết hợp đồng đặt mua bán tài sản phải gọi cụ thể tên là “HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN” đặt vị trí dưới và canh giữa so với Quốc hiệu và tiêu ngữ. Ngày tháng năm ký hợp đồng phải ghi chính xác là ngày mà hai bên chính thức ký hợp đồng.
Chủ thể của Hợp đồng mua bán tài sản không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề phát sinh, xác lập hợp đồng mà còn liên quan đến tư cách của chủ thể ký hợp đồng, từ đó ảnh hưởng đến quyết định có thể tuyên hợp đồng vô hiệu. Việc xác định chủ thể hợp đồng còn giúp xác định đối tượng của hợp đồng, từ đó xác định quyền và trách nhiệm cơ bản của chủ thể. Việc ghi thông tin chủ thể trong hợp đồng mua bán tài sản cần bảo đảm các nội dung sau: Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chứng minh nhân dân hoặc mã số thuế, địa chỉ, số tài khoản của bên cho thuê và bên thuê. Trường hợp một bên tham gia được uỷ quyền thì phải có văn bản uỷ quyền có công chứng, đối với công ty thì phải được người đại diện pháp luật của công ty ký, đóng dấu.

Tài sản và giá mua bán, phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán tài sản quy định như thế nào?

Tài sản được quy định trong bộ luật dân sự 2015 có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó.
Quy định rõ về giá mua bán và phương thức thanh toán
Quy định rõ ràng về giá mua bán và phương thức thanh toán
Thông tin tài sản cần ghi cụ thể nếu tài sản mua có nhiều chủng loại, số lượng nhiều nên ghi chủng loại nào, số lượng bao nhiêu.
Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.
Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận cụ thể. Nhưng cần phải quy định rõ ràng ngày trả tiền là ngày nào, tháng nào, năm nào.

Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản, thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán như thế nào?

Thời gian, địa điểm giao và nhận hàng trong hợp đồng mua bán tài sản do hai bên thống nhất, nên chọn địa điểm, thời gian hợp lý cho cả hai bên. Tránh gây sự khó chịu cho nhau.
Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.
Chú ý nơi giao nhận tài sản
Chú ý về nơi giao nhận tài sản tránh những việc không đáng có
Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.
Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng mua bán tài sản?

Quy định rõ quyền nghĩa vụ trong hợp đồng liên quan tới việc giao hàng đúng thỏa thuận, thanh toán kịp, đúng hạn. Bên nào có lỗi gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường.
Trách nhiệm mỗi bên trong hợp đồng cần ghi cụ thể, tránh tình trạng tranh chấp về sau. Ngoài ra, nếu có tranh chấp thì đấy là cơ sở thể giải quyết tranh chấp.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét