Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Hợp Đồng Cho Vay Tiền Có Thế Chấp

Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Các bên cho vay có thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo khoản vay.
Vay tiền có thế chấp
Quy định về hợp đồng vay tiền có thế chấp tài sản

Quốc hiệu, tiêu ngữ khi viết Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp phải như thế nào?

Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa. Dòng thứ hai: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

Tên gọi hợp đồng và ngày tháng năm trong hợp đồng cho vay tiền có thế chấp, nên viết như thế nào?

Khi viết Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp phải gọi cụ thể tên là “Hợp đồng vay tiền” đặt canh giữa so với Quốc hiệu và tiêu ngữ. Ngày tháng năm ký hợp đồng phải ghi chính xác là ngày mà hai bên chính thức ký hợp đồng.

Thông tin bên vay và bên cho vay bao gồm?

Trong những loại hợp đồng cho vay tiền có thế chấp, đây chính là phần rất quan trọng, nó xác định rõ danh tính của bên vay và cho vay để làm cơ sở để xác định tòa án có thẩm quyền, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Phải đảm bảo gồm các thông tin sau Tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới nhất còn hiệu lực, có thể có số điện thoại liên lạc với nhau.
Nếu trong hợp đồng vay có chủ thể tham gia là tổ chức thì ghi rõ tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp, fax, … Thông thường nếu tổ chức tham gia vay tiền thì phải thông qua người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp này phải bổ sung thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Nội chung chính của Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp bao gồm các nội dung?

Mẫu hợp đồng vay tiền có thế cháp
                              Nội dung chính trong hợp đồng vay tiền có thế chấp
Về số lượng tiền vay, ghi số lượng tiền nên đề cập cả số và chữ.
Thông thường các hợp đồng sẽ có lãi suất cho vay, lãi suất này do các bên thỏa thuận với nhau, lãi suất cho vay sẽ được pháp luật về dân sự quy định cụ thể để tránh tình trạng bên vay bị bất lợi.
Về thời hạn và phương thức vay trong Hợp đồng cho vay tiền có thế chấp, thời hạn vay có thể tính bằng ngày, tháng, năm là khoản thời gian mà khi hết thời gian đấy bên vay có nghĩa vụ thanh toán hết gốc và lãi (nếu có). Phương thức vay có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: Chuyển khoản qua tài khoản; mở tại ngân hàng; cho vay bằng tiền mặt.

Thỏa thuận thế chấp trong hợp đồng cho vay tiền có thế chấp như thế nào?

Biện pháp bảo đảm trong hợp đồng cho vay tiền có thế chấp nhằm mục đích là đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn của người vay. Thế chấp là dùng tài sản thuộc sở hữu của bên vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên cho vay. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.
Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản thế chấp có thể có giá trị ngang với khoản vay hoặc cao hơn hoặc thấp hơn.
Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật dân sự 2015, quy định về tài sản thế chấp là bất động sản, động sản trong hợp đồng cho vay tiền có thế chấp như sau:
  • Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Hợp đồng vay tiền có thế chấp tài sản
Các bên ký kết hợp đồng vay tiền có thế chấp
Thông tin tài sản thế chấp phải ghi cụ thể và rõ. Nếu tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, thì ghi cụ thể thửa đất số, tờ bản đồ nào theo giấy chứng nhận số cấp ngày tháng năm, do cơ quan nào cấp.
Việc thế chấp tài sản, các bên có thể thỏa thuận điều khoản riêng trong hợp đồng cho vay tiền có thế chấp, hoặc các bên có thể làm văn bản thế chấp riêng có công chứng chứng thực.
Có thể thỏa thuận về việc xử lý tài sản, nếu bên vay không có khả năng trả nợ như đã thỏa thuận. Tuy nhiên việc thỏa thuận phải dựa trên ý chí bình đẳng, tự nguyện.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét