Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

Hợp Đồng Cá Nhân Cho Công Ty Vay Tiền

Hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay (công ty) sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay (cá nhân); khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi nếu có thỏa thuận lãi trong hợp đồng.
Cá nhân cho công ty vay tiền
Quy định về hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền

Quốc hiệu, tiêu ngữ khi viết hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền phải như thế nào?

“CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa. Dòng thứ hai: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường; được đặt canh giữa dưới dòng thứ nhất; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

Tên gọi hợp đồng và ngày tháng năm ký hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền, nên viết như thế nào?

Khi viết hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền phải gọi cụ thể tên là “Hợp đồng vay tiền” đặt canh giữa so với Quốc hiệu và tiêu ngữ. Ngày tháng năm ký hợp đồng phải ghi chính xác là ngày mà hai bên chính thức ký hợp đồng.

Thông tin người vay và cho vay bao gồm?

Trong hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền, đây chính là phần rất quan trọng, nó xác định rõ danh tính của bên vay và cho vay để làm cơ sở để xác định tòa án có thẩm quyền, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Phải đảm bảo gồm các thông tin sau Tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới nhất còn hiệu lực, có thể có số điện thoại liên lạc với nhau.

Nội chung chính của hợp đồng cho vay tiền giữa các cá nhân bao gồm các nội dung?

Về số lượng tiền vay, ghi số lượng tiền nên đề cập bằng số và bằng chữ.
Ví dụ: 6.000.000.000 (bằng chữ: Sáu tỷ) đồng
Hợp đồng của cá nhân cho tổ chức vay tiền
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền
Về lãi suất cho vay, lãi suất này do các bên thỏa thuận với nhau, lãi suất cho vay sẽ được pháp luật về dân sự quy định cụ thể để tránh tình trạng bên vay bị bất lợi. Với mức lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Đây là mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép các bên thỏa thuận. Phần vượt quá mức này không có hiệu lực.
Về thời hạn và phương thức vay trong hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền, thời hạn vay có thể tính bằng ngày, tháng, năm là khoản thời gian mà khi hết thời gian đấy bên vay có nghĩa vụ thanh toán hết gốc và lãi (nếu có). Phương thức vay có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: Chuyển khoản qua tài khoản; mở tại ngân hàng; cho vay bằng tiền mặt.

Thỏa thuận biện pháp bảo đảm trong hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền có cần thiết?

Biện pháp bảo đảm trong mẫu hợp đồng cá nhân cho công ty vay tiền nhằm mục đích là đảm bảo khả năng trả nợ đúng hạn của người vay. Thỏa thuận đảm bảo gồm thế chấp hoặc cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người vay, tài sản thế chấp phải có giá trị ngang với khoản vay hoặc cao hơn, thấp hơn.
Thế chấp hoặc cầm cố là dùng tài sản thuộc sở hữu của bên vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên cho vay. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai
Có thể thỏa thuận về việc xử lý tài sản, nếu bên vay không có khả năng trả nợ như đã thỏa thuận. Tuy nhiên việc thỏa thuận phải dựa trên ý chí bình đẳng, tự nguyện.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét