Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Tên Công Ty

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty là một văn bản được lập để điều chỉnh một trong những vấn đề khi lập hóa đơn là xử lý việc viết sai tên công ty của hóa đơn. Trong đó, việc viết sai tên công ty là trường hợp thường thấy nhất. Vậy kế toán có cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty hay không? Câu trả lời là chắc chắn phải có. 
Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty
Quy định về biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ phải được lập với nội dung gồm?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty cần được lập với sự thỏa thuận của 2 bên bán và mua. Trong đó, điền đầy đủ các thông tin liên quan đến bên bán và bên mua gồm người đại diện, địa chỉ công ty, nội dung cũng như lý do lập hóa đơn và địa chỉ sau khi điều chỉnh của khách hàng. Lưu ý là hóa đơn cần có sự xác nhận của 2 bên kèm với hóa đơn đã lập.
Việc có sự xác nhận của hai bên về hóa đơn với mục đích tránh sai sót và tranh chấp về sau.
Việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty khi phát hiện khi hóa đơn đã giao cho khách và đã tiến hành kê khai. Bên bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh.
Thông thường sai sót thông tin tên công ty trên hóa đơn do khách hàng để ý, phát hiện. Việc sai sót như vậy ảnh hưởng trực tiếp khi các bên tiến hành kê khai thuế theo quy định của pháp luật,

Thông tin về bên mua và bán, về hóa đơn bị sai sót địa chỉ và hóa đơn điều chỉnh ghi như thế nào trong biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty
Thông tin trong biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty
Thông tin liên quan đến bên bán và bên mua cần ghi cụ thể và chính xác. Điền đầy đủ thông tin của cơ quan, tổ chức, tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế và email của cơ quan, tổ chức.
Trong biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ phải ghi cụ thể hóa đơn gì, số hiệu bao nhiêu, ký hiệu trên hóa đơn, hóa đơn đã kê khai vào quý.
Đối với hóa đơn điều chỉnh cần ghi cụ thể như trên, tuy nhiên cần chỉnh lại nội dung đã ghi sai. Cụ thể là tên công ty, tên công ty có thể là tên của bên bán hoặc bên mua.

Lý do điều chỉnh và nội dung điều chỉnh lại đề cập trong biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty?

Lý do sai thông tin trong hóa đơn là ghi sai tên công ty của người mua hoặc của người bán. Cần ghi ngắn gọn và nội dung điều chỉnh phải là tên chính xác của người mua thực tế.
Tên doanh nghiệp của bên mua phải là tên mà họ đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Văn bản điều chỉnh phải lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.
Trên đây là hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty đảm bảo nội dung và tránh tranh chấp xảy ra về sau. Trường hợp trong nội dung hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách còn bất kỳ sự vướng ngại, thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét