Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Lộ Trình Miễn, Giảm Học Phí Phổ Thông Theo Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa Đổi) Như Thế Nào?

Chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng ngày 12/9/2018. Đó là không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập. Như vậy, lộ trình miễn, giảm học phí phổ thông sẽ như thế nào?
Dự thảo luật giáo dục quy định về miễn giảm học phí
Dự thảo luật giáo dục 2018 quy định về miễn giảm học phí

Dự thảo luật giáo dục 2018 về mức thu học phí trung học cơ sở ra sao?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. Theo đó, khung học phí cơ bản đối với giáo dục mầm non và phổ thông như sau:
  • Ở vùng thành thị từ 60.000 – 300.000 đồng/tháng/học sinh.
  • Ở vùng nông thôn từ 30.000 – 120.000 đồng/tháng/học sinh.
  • Ở miền núi từ 8.000 – 60.000 đồng/tháng/học sinh.
Từ năm học 2016 – 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.
Căn cứ quy định trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình.

Không thu học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS như thế nào?

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 105 về học phí. Theo đó, học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức thu học phí được xác định theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định.
Trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở công lập được Nhà nước bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động để thực hiện phổ cập giáo dục.
Không thu học phí theo dự thảo luật giáo dục
Tìm hiểu quy định về việc không thu học phí theo dự thảo luật giáo dục
Trẻ em mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tương đương mức ngân sách cấp chi thường xuyên tính bình quân trên một học sinh của cơ sở giáo dục công lập cùng cấp trên địa bàn.
Chính phủ quy định lộ trình thực hiện việc không thu học phí đối với trẻ em mầm non năm tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập; hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ em mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Chính phủ đồng ý miễn học phí quy định như thế nào?

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2016 vừa được Văn phòng Chính phủ công bố. Trong đó nêu rõ nội dung về việc Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình miễn học phí phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020.


 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét