Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Cầm Cố, Thế Chấp Nhà Hình Thành Trong Tương Lai

CầmCố, Thế Chấp Nhà Hình Thành Trong Tương Lai được hiểu là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao nhà hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Việc cầm cố, thế chấp phải đảm bảo, tuân theo điều kiện pháp luật.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, căn cứ vào khoản 19 Điều 3 Luật nhà ở 2014.

Thế chấp nhà hình thành trong tương lai

1. Nhà hình thành trong tương lai có được cầm cố?
Nhà hình thành trong tương lai thì không được cầm cố, vì cơ sở sau:
Các hình thức giao dịch về nhà ở mà pháp luật quy định không có hình thức cầm cố; Căn cứ vào Điều 117 và Điều 118 Luật nhà ở 2014.
2. Nhà hình thành trong tương lai có được quyền thế chấp?
Luật nhà ở quy định thế chấp là một trong những hình thức giao dịch được cho phép. Căn cứ vào Điều 117 và Điều 118 Luật nhà ở 2014.
Nhưng để nhà hình thành trong tương lai thế chấp được phải có điều kiện sau mới là điều kiện đủ để thế chấp đấy là không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ vào khoản 1 Điều 118 Luật nhà ở 2014
3. Thủ tục thế chấp nhà hình thành trong tương lai?
Một, Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng thế chấp có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật nhà ở 2014;
Hai, Các bên phải đi công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp; trình tự thực hiện công chứng như sau:
a/ Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.
Hồ sơ để yêu cầu công chứng, chứng thực gồm?
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Hợp đồng thế chấp (nếu đã được các bên soạn sẵn)
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003;
- Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.
- Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Ký hợp đồng thế chấp nhà hình thành trong tương lai

b/ Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng
c/ Trường hợp hợp đồng được soạn thảo sẵn, công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
Vậy, nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được đem thế chấp theo quy định của pháp luật. Đây là câu trả lời cho vấn đề “Cầm cố, thế chấp nhà hình thành trong tương lai”.

 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét