Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1.       Đối tượng đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài:
Đối tượng đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài áp dụng đối với những trường hợp sau:
-          Công dân Việt Nam với người mang quốc tịch nước ngoài.
-          Giữa người mang quốc tịch nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam với nhau.
-          Giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài.
2.       Thẩm quyền đăng ký kết hôn:
Theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.
3.       Thủ tục đăng ký kết hôn
Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài lập thành 01 bộ hồ sơ, gồm những giấy tờ sau:
-          Tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài.

-          Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;
-          Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng.
-          Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.
Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cần bổ sung một số thủ tục như: Phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn…  sẽ được cán bộ hộ tịch hướng dẫn cụ thể và chi tiết. 


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét