Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thủ Tục Từ Chối Nhận Di Sản Thừa Kế

Thời điểm được mở thừa kế theo quy định pháp luật là thời điểm người có tài sản chết. Cá nhân chết có quyền lập di chúc để định đoạt và để lại tài sản của mình cho người thừa kế. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan mà người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc không thể nhận di sản và từ chối nhận di sản thừa kế này. Vậy thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế như thế nào?
Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
Quy định pháp luật về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Quy định pháp luật về từ chối nhận di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 về việc từ chối nhận di sản thừa kế thì người thừa kế có quyền được từ chối nhận di sản thừa kế. Tuy nhiên, trường hợp việc từ chối này là nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác thì không được phép.
Việc từ chối nhận di sản thừa kế phải được lập thành văn bản và được gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản đề họ biết.
Điều đặc biệt cần lưu ý khi muốn từ chối nhận di sản là việc từ chối nhận di sản phải được thực hiện trước thời điểm phân chia di sản.
Nếu người thừa kế từ bỏ quyền thừa kế của mình hợp pháp theo quy đinh pháp luật thì phần tài sản bị từ chối đó sẽ được đem chia theo pháp luật cho những đồng thừa kế còn lại. Khi đã từ chối nhận di sản thì cũng đồng nghĩa với việc người từ chối sẽ không còn được hưởng di sản theo cả hai hình thức là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Người từ chối nhận di sản có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ di sản mình đáng lẽ được nhận.

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Văn bản từ chối nhận di sản do người từ chối nhận di sản lập trong đó có cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sảnn với người khác hay cá nhân mình.
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục từ chối nhận di sản
Cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để từ chối nhận di sản
Khi thực hiện muốn việc từ chối nhận di sản cá nhân cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
  • Bản sao giấy tờ tuy thân của người từ chối (CMND/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân);
  • Bản sao hộ khẩu (hoặc giấy tờ thay thế) của người từ chối;
  • Bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản;
  • Di chúc (nếu có);
  • Bản sao chứng minh quyền đăng ký sở hữu, sử dụng tài sản và các giấy tờ liên quan của người để lại di sản.

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Như đã phân tích ở trên, việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và theo quy định tại điều 59 Luật Công chứng 2014 thì người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ như đã nêu trên để xuất trình và yêu cầu công chứng.
Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ sẽ được tiếp nhận và xử lý.
Như vậy, khi cá nhân muốn thực hiện thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế thì cần phải lưu ý đáp ứng được các vấn đề nêu trên để thực hiện đúng theo quy định pháp luật.


Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét