Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (PHẦN 2)

Hình thức thực hiện nhượng quyền thương mại thông qua ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.


Theo Điều 285 Luật thương mại 2005 thì Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
Các cơ chế thực hiện hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng, nội dung của hợp đồng ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như các chi phí phát sinh trong quá trình nhượng quyền, thời hạn có hiệu lực cũng như chấm dứt của hợp đồng.

Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền, cụ thể tại điều 18 Nghị định 35/2006/NĐ-CP thì Bộ Thương mại thực hiện việc đăng ký trên. Bên cạnh đó, bên dự kiến nhượng quyền thương mại phải nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Mức thu sẽ căn cứ vào danh mục án phí lệ phí theo Nghị định 326/2016/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động

Đối với thương nhân nhượng quyền thương mại: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân kinh nhượng quyền thương mại có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền (Điều 286 Luật thương mại 2005)
-            Nhận tiền nhượng quyền;
-            Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
-            Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Nghĩa vụ (Điều 287 Luật thương mại 2005)
-            Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;
-            Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;
-            Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;
-            Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;
-            Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

Đối với thương nhân nhận quyền:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhận quyền có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyền (Điều 288 Luật thương mại 2005)
-            Yêu cầu thương nhân nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;
-            Yêu cầu thương nhân nhượng quyền đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

 Nghĩa vụ (Điều 289 Luật thương mại 2005)
-            Trả tiền nhượng quyền và các khoản thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
-            Đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao;
-            Chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền;
-            Giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt;
-            Ngừng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có) hoặc hệ thống của bên nhượng quyền khi kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại;
-            Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại;
-            Không được nhượng quyền lại trong trường hợp không có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.


Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.
(Điều 291 Khoản 1 Luật thương mại 2005)
Các trường hợp hợp không phải đăng ký nhượng quyền phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương bao gồm:
-            Nhượng quyền trong nước;
-            Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.
(Điểm 2 Điều 3 nghị định 120/2011/NĐ-CP)
Đối với các trường hợp vi phạm các nghĩa vụ cơ bản trong khi thực hiện hợp đồng sẽ bị xử lý tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm, cụ thể tại các quy định trong Mục 4 Nghị định 35/2006/NĐ-CP như sau:
Xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp sau:
-            Kinh doanh nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định;
-            Nhượng quyền thương mại đối với những hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh;
-            Vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hoạt động nhượng quyền thương mại quy định tại Nghị định này;
-            Thông tin trong bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại có nội dung không trung thực;
-            Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
-            Vi phạm quy định về thông báo trong hoạt động nhượng quyền thương mại;
-            Không nộp thuế theo quy định của pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
-            Không chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tiến hành kiểm tra, thanh tra;
Những hành vi vi phạm trên, tùy mức độ, tính chất và mục đích thực hiện để áp dụng các hình thức xử lý vi phạm khác nhau thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể theo các quy định tại các văn bản có liên quan như Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính đối với hoạt động thương mại sản xuất bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP và các văn bản khác quy định.


 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét