Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỘI PHẠM PHÁP NHÂN

Tình tiết giảm nhẹ đối với tội phạm pháp nhân thương mại được quy định tại Điều 84 Bộ Luật Hình sự 2015 như sau:

a)        Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm:  pháp nhân đã thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại gây ra. Điều kiện áp dụng:
- Tự pháp nhân hoặc đã có sự tác động của khách quan để thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc không cho những tác hại xảy ra lớn hơn.
- Các tác hại đã không còn hoặc giảm bớt so với dự tính ban đầu của người phạm tội.
b)       Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả: điều kiện áp dụng:
- Những hậu quả này do pháp nhân gây ra.

- Pháp nhân với ý chí tự nguyện, không bị ép buộc hoặc được yêu cầu thực hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.
- Pháp nhân đã sửa chữa, bồi thường những thiệt hại đó bằng tài sản của mình, khắc phục được hậu quả do chính mình gây ra.
c)        Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn: là trường hợp phạm tội nhưng những thiệt hại thực tế không xảy ra hoặc xảy ra không lướn nằm ngoài ý chí chủ quan của chủ thể phạm tội. Điều kiện áp dụng:
- Thiệt hại chưa xảy ra hoặc thiệt hại không lớn.
- Pháp nhân không hề dùng các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm bớt hậu quả gây ra.
- Lỗi ban đầu là lỗi cố ý.
d)       Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án : điều kiện áp dụng:
- Pháp nhân có liên quan đến vụ việc đang được cơ quan tố tụng điều tra.
- Pháp nhân có thái độ chủ động giúp đỡ cơ quan tiến hành tố tụng, giúp việc giải quyết tố tụng nhanh chóng hơn như cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đó,...
- Vụ việc đang trong thời gian xem xét, thu thập chứng cứ.
e)        Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội: điều kiện áp dụng:
- Pháp nhân có liên quan đến vụ việc đang được giải quyết.
- Thực tiễn pháp nhân có những đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, chính sách xã hội mà sau khi đóng góp, các hoạt động, chính sách có tác động tích cực cho xã hội.
- Không nhằm mục đích vụ lợi hoặc những mục đích khác thông qua việc đóng góp này.

- Các chính sách xã hội có tác động tích cực đến đời sống, sự phát triển xã hội, không thuộc các chính sách bị cấm hoặc đã giải thể, hủy bỏ.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét