Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Người Vừa Câm Vừa Điếc Có Tự Mình Thực Hiện Giao Dịch Dân Sự Được Không?

Hiện nay, nhiều người cho rằng người vừa câm vừa điếc thì không đủ năng lực hành vi dân sự nên không thể tự mình thực hiện các giao dịch. Cụ thể, gần đây, vụ việc ngân hàng Vietcombank từ chối mở thẻ ATM cho 4 trường hợp câm điếc bẩm sinh đều trên 18 tuổi tại Hà Nội vì cho rằng họ không đủ năng lực hành vi dân sự. Vậy, người vừa câm vừa điếc có đủ năng lực hành vi dân sự không?
Người câm điếc bẩm sinh có bị mất năng lực hành vi dân sự không?
Người vừa câm vừa điếc có tự mình thực hiện các giao dịch được không?

Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?

Thứ nhất, căn cứ Điều 116 Bộ luật dân sự 2015 thì Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hành vi pháp lý đơn phương ở đây có thể là ủy quyền, lập di chúc, từ chối hưởng di sản,…
Thứ hai, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể:
Một, Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.
Hai, Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
Ba, Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Tư, Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Người vừa câm vừa điếc có năng lực hành vi dân sự  không?

Thứ nhất, người vừa câm vừa điếc dưới chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Mọi giao dịch dân sự do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
Thứ hai, người vừa câm vừa điếc từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ. Khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng
Thứ ba, người vừa câm vừa điếc từ đủ 18 tuổi trở lên tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.
Người câm điếc có thuộc trường hợp khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
Năng lực hành vi dân sự của người vừa câm vừa điếc

Người vừa câm, vừa điếc có phải trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hay người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi?

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 22, 24 Bộ luật dân sự 2015 thì  người vừa câm vừa điếc không rơi vào trường hợp người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Thứ hai, theo Điều 23 BLDS 2015 quy định Người thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) do tình trạng thể chất như câm điếc, mù, khuyết tật chân tay mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
Do đó, theo quy định của điều luật này thì chỉ khi Tòa án ra quyết định tuyên bố người do tình trạng thể chất có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì mới cần người giám hộ. Theo Khoản 2 Điều 58 BLDS 2015 thì Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chỉ có quyền thực hiện các giao dịch dân sự theo quyết định của Tòa án. Những trường hợp khác mà Tòa án không quy định thì người có khó khăn trong nhận thức,làm chủ hành vi tự mình thực hiện.
Như vậy, người vừa câm vừa điếc nhưng có đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi , tùy theo độ tuổi mà tự mình thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định pháp luật.
Hành vi của nhân viên ngân hàng Vietcombank là không đúng. Để bảo vệ quyền lợi cho những người bị câm điếc thì các tổ chức tín dụng cần lập ra một tổ riêng để thực hiện các giao dịch liên quan tới người khuyết tật.
Trên đây là những thông tin về vấn đề người vừa câm vừa điếc có tự mình thực hiện các giao dịch dân sự được không. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc có người thân, bạn bè rơi vào tình trạng trên thì hãy liên hệ tới chúng tôi để nhận được sự tư vấn từ phía luật sư.Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét