Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Các Loại Bảo Hiểm Bắt Buộc Trong Doanh Nghiệp

Thông thường, khi kí hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động thường thỏa thuận về các chính sách, ưu đãi, trong đó có nội dung về đóng bảo hiểm. Vậy làm thế nào để người lao động biết loại bảo hiểm nào là bắt buộc trong doanh nghiệp, cái nào là bảo hiểm tự nguyện để bảo vệ quyền và lợi ích của mình? 
Quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm thất nghiệp là gì?
Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp

Quy định đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bao gồm:
  • Người làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (áp dụng từ 1/1/2018);
  • Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.
Về thành phần hồ sơ đơn vị tham gia BHXH lần đầu (1 bộ hồ sơ):
Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) mỗi người lao động 1 bản; Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
Doanh nghiệp, người lao động đóng bảo hiểm xã hội
Quy định đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?
Đơn vị: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS); Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS); Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.
Như vậy, tất cả các doanh nghiệp có thuê mướn sử dụng lao động theo HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia BHXH không phân biệt số lượng lao động trong đơn vị.

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế là ai?

Theo quy đinh tại Điều 12 Luật BHYT số 46/2014/QH13, đối tượng đóng bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động phải tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc như sau: HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.
Các loại bảo hiểm bắt buộc trong doanh nghiệp
Quy định của pháp luật về đóng bảo hiểm thất nghiệp là gì?
Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.
Như vậy, những loại bảo hiểm mà doanh nghiệp đóng cho người lao động là BHXH, BHYT và BHTN.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét