Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG?

Trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.

Con nuôi có được hưởng thừa kế như con đẻ?

Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:
Theo Bộ luật dân sự năm 2015  trong trường hợp người để lại di sản thừa kế mất mà không để lại di chúc, việc chia di sản cho những người thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Thứ nhất, Theo Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015  quy định về Người thừa kế theo pháp luật cụ thể như sau : Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: “vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;”
Thứ hai: Điều 652 quy định về Thừa kế kế vị:”Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”
Thứ 3 Điều 653 quy định về Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ như sau: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.”
Dựa trên nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình, pháp luật quy định những người thừa kế cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.

Hàng thừa kế theo quy định pháp luật
Như vậy, kể cả khi chỉ là con nuôi, cũng có quyền hưởng phần di sản thừa kế do bố mẹ nuôi để lại ngang với các con đẻ của bố mẹ nuôi.

Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được xác lập khi nào?

– Tại thời điểm nhận nuôi con nuôi, việc nuôi con nuôi được đăng ký tại UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú của cha mẹ nuôi hoặc con nuôi;
– Trường hợp việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế mà chưa đăng ký trước ngày 1/1/2011, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật nuôi con nuôi 2010 thì được đăng ký kể từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2015 tại UBND cấp xã nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi (căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi).
Quy định tại Khoản 1 Điều 50 bao gồm những điều kiện sau
Một là: Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;
Hai là: Đến thời điểm Luật này có hiệu lực, quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;
Ba là: Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con.
Như vậy, để xác lập quan hệ nuôi con nuôi thì cần thỏa mãn các quy định nêu trên.

Những hành vi dẫn đến tước quyền thừa kế:

Hành vi vi phạm dẫn đến bị tước quyền thừa kế cụ thể được quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
Thứ hai, Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
Thứ ba, Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
Thứ tư, Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
Là con đẻ hay con nuôi, hay bất cứ ai theo quy định của pháp luật về thừa kế nếu vi phạm một trong bốn quy định nêu trên cũng sẽ bị tước quyền thừa kế.

Chủ tịch LG Group Koo Bon-moo để lại thừa kế cho người con nuôi.

Vị Chủ tịch LG Group Koo Bon-moo quá cố có 2 người con gái và nhận nuôi Koo-Kwang-moo từ người em trai út của ông là Koo Bon-neung vào năm 2004. Kể từ khi thành lập, gia tộc LG có truyền thống chưa bao giờ bị phá vỡ là luôn trao lại quyền lực cho người con trai cả của chủ tịch đương thời.

                                       Chủ tịch Koo Bon-Moo và người con trai nuôi
Ngày 20/5, theo thông cáo của tập đoàn LG, chủ tịch Koo Bon-moo đã qua đời sau một năm lâm bệnh nặng. Ông Koo Kwang-mo, 40 tuổi, con trai nuôi đã được đề cử đảm nhiệm vị trí tân chủ tịch tập đoàn tại cuộc họp hội đồng quản trị.
Theo Bloomberg, ông Koo Kwang-mo, người thừa kế tập đoàn LG đã nhận được 8,8% cổ phần của công ty từ cố chủ tịch Koo. Hiện tại, ông nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn này với trị giá 1,5 tỷ USD.Tuy nhiên,Bên cạnh số tài sản được nhận  và chức vụ đảm trách nhiệm của anh thì anh phải phải đối mặt với khoản thuế thừa kế khổng lồ lên tới 630 triệu USD.
Đây được coi là một sự việc thực tế về việc con nuôi được hưởng thừa kế. Bên cạnh số tài sản được kế thừa thì người nhận thừa kế còn phải có trách nhiệm với các khoản nợ mà người quá cố để lại, không phân biêt là con nuôi hay con đẻ. Trách nhiệm cũng vẫn là trách nhiệm.
Trên đây là toàn bộ nội dung về việc Con nuôi có được hưởng thừa kế không .Chúng tôi hy vọng rằng đây là những kiến thức bổ ích cho bạn.Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi  để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cần thiết, đồng thời giúp bạn tiến hành các thủ tục cần thiết một cách chính xác và ngắn gọn nhất.Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét