Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất Như Thế Nào?

Đối với mỗi loại đất sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Khi người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì tùy từng loại đất hiện tại đang sử dụng và loại đất muốn chuyển mà phải thực hiện thủ tục khác nhau. Vậy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Cùng chuyentuvanphapluat.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây:
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền:
 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
Thứ hai, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp này được thực hiện như sau:
Bước 1, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường;
Bước 2, Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền;
Bước 3, UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
Bước 4, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất thì không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; 
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; 
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”
Thứ hai, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như sau:
Chuyển đổi mục đích sử dung đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền
Chuyển đổi mục đích sử dung đất không phải xin phép nhưng vẫn phải đăng ký biến động
Bước 1, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu) kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với tổ chức, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc hộ gia đình, cá nhân có thể nộp tại UBND cấp xã.
Bước 2, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký;
Bước 3, Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 76/2014-TT-BTC, người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất như sau:
Một là, Nộp 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
 • Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở;
 • Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.
Hai là, Nộp bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở.
Ngoài ra, đối với các trường hợp khác xem thêm tại các văn bản trên.

Tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét