Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Hợp Đồng Vay Tiền Không Thế Chấp

Hợp đồng vay tiền không thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vay sẽ nhận một khoản tiền từ bên cho vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay theo đúng số lượng tiền gốc, phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khi tham gia ký kết hợp đồng các bên cần tuân thủ đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về hợp đồng.
Tổng quan các quy định về vay tiền không thế chấp hiện nay
Khái quát các quy định về vay tiền không thế chấp hiện nay

Tên gọi hợp đồng và ngày tháng năm nên viết như thế nào?

Khi viết Hợp đồng vay tiền không thế chấp phải gọi cụ thể tên là Hợp đồng vay tiền đặt canh giữa so với Quốc hiệu và tiêu ngữ. Ngày tháng năm ký hợp đồng phải ghi chính xác là ngày mà hai bên chính thức ký hợp đồng.

Thông tin bên vay và bên cho vay bao gồm?

TrongHợp đồng vay tiền không thế chấp, đây chính là phần rất quan trọng, nó xác định rõ thông tin của bên vay và cho vay để làm cơ sở để xác định tòa án có thẩm quyền, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Phải đảm bảo gồm các thông tin sau Tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới nhất còn hiệu lực, có thể có số điện thoại liên lạc với nhau.
Thông tin của bên cho vay và bên vay trong hợp đồng vay không thế chấp
Các ghi thông tin của bên cho vay và bên vay trong hợp đồng
Nếu trong hợp đồng vay có chủ thể tham gia là tổ chức thì ghi rõ tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp, fax, … Thông thường nếu tổ chức tham gia vay tiền thì phải thông qua người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp này phải bổ sung thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Nội chung chính

Trong hơp đồng vay các bên phải ghi cụ thể số lượng tiền vay, ghi số lượng tiền nên đề cập cả số và chữ.
Về thời hạn và phương thức vay trong Hợp đồng vay tiền không thế chấp, thời hạn vay có thể tính bằng ngày, tháng, năm là khoản thời gian mà khi hết thời gian đấy bên vay có nghĩa vụ thanh toán hết gốc và lãi (nếu có). Phương thức vay có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: Chuyển khoản qua tài khoản; mở tại ngân hàng; cho vay bằng tiền mặt.

Phương thức cho vay và lãi suất vay tiền như thế nào?

Các bên có thể thỏa thuận việc vay tiền bằng hình thức: vay tiền mặt hoặc chuyển khoản. Việc chuyển khoản phải ghi cụ thể số tài khoản, thông tin chủ tài khoản.
Thông thường các hợp đồng sẽ có lãi suất cho vay, lãi suất này do các bên thỏa thuận với nhau, lãi suất cho vay sẽ được pháp luật về dân sự quy định cụ thể để tránh tình trạng bên vay bị bất lợi.
Lãi suất thỏa thuận nên không vượt quá 20%/năm. Căn cư theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét