Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Hợp Đồng Hợp Đồng Đặt Cọc, Thuê, Mua Bán

Hợp đồng đặt cọc, thuê, mua bán là văn bản thỏa thuận giữa các bên nhầm thực hiện giao dịch dân sự liên quan tới đặt cọc nhằm đảm bảo giao kết hoặc đảm bảo thực hiện hợp đồng, giao dịch; giao dịch thuê tài sản; giao dịch mua bán. Hình thức và nội dung của những loại hợp đồng nêu trên phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật dân sự về hợp đồng hiện hành.
Pháp luật về hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thuê, mua bán
Quy định pháp luật về hợp đồng đặt cọc, thuê, mua bán

Quy định về hình thức và cách xử lý tài sản trong hợp đồng đặt cọc như thế nào?

Hợp đồng đặt cọc theo quy định tại khoản 1, Điều 358 BLDS: “Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản”.
Đối với đặt cọc nhằm giao kết hợp đồng thì việc đặt cọc phải được thể hiện bằng văn bản riêng vì tại thời điểm giao kết thỏa thuận đặt cọc thì hợp đồng chưa được hình thành. Pháp luật cũng không quy định thỏa thuận đặt cọc có phải bắt buộc được công chứng, chứng thực hay không, tùy vào sự thỏa thuận của các bên.
Thông thường có hai phương thức xử lý tài sản đặt cọc nói riêng và tài sản bảo đảm nói chung là do các bên thỏa thuận hoặc bán đấu giá. Theo đó nếu các bên có thỏa thuận thì tài sản đặt cọc được xử lý theo thỏa thuận; nếu các bên không có thỏa thuận hoặc có nhưng trái pháp luật thì tài sản đặt cọc xử lý theo quy định của pháp luật:
+ Nếu hợp đồng được giao kết, thực hiện theo đúng thỏa thuận: tài sản đặt cọc hoặc sẽ được trở về cho bên đặt cọc hoặc được trừ vào để thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
+ Nếu hợp đồng không được giao kết, thực hiện như thỏa thuận: trường hợp do lỗi của bên đặt cọc thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; trường hợp do lỗi của bên nhận đặt cọc thì bên nhận đặt cọc phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc.
đặt cọc tiền để mua nhà
Quy định pháp luật về hợp đồng đặt cọc tiền mua nhà

Hợp đồng thuê được pháp luật dân sự quy định cụ thể về giá thuê, thời hạn thuê và chấm dứt hợp đồng như thế nào?

Giá thuê do các bên thoả thuận, trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về giá thuê trong phạm vi khung giá đó.
Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thoả thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Trong trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê hoặc thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì hợp đồng thuê hết thời hạn khi bên thuê đã đạt được mục đích thuê.
Hợp đồng thuê tài sản chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Thời hạn thuê đã hết; theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt trước thời hạn; đối với hợp đồng thuê không xác định thời hạn, khi bên cho thuê muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo cho bên thuê biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận về thời hạn báo trước; Hợp đồng bị huỷ bỏ hoặc bị đơn phương chấm dứt thực hiện; Tài sản thuê không còn. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện có hiệu lực và nội dung của hợp đồng mua bán như thế nào?

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán như sau:
Một, hợp đồng là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các bên. Các bên tự do trong việc thể hiện ý chí của mình, hướng đến lợi ích của các bên đồng thời không xâm phạm lợi ích chính đáng mà pháp luật cần bảo vệ.
Hai, chủ thể tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng. Ngoài ra, chủ thể giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa cũng phải đúng thẩm quyền nghĩa là, chủ thể giao kết hợp đồng phải là đại diện hợp pháp của thương nhân (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền).
Ba, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Nội dung hợp đồng là những điều khoản do các bên tự trao đổi và chấp thuận nhằm đảm bảo những quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh giữa cả hai bên. Nội dung của hợp đồng còn chịu ảnh hưởng một phần vào pháp luật của quốc gia nơi hợp đồng được xác lập, hoặc pháp luật quốc gia mà tất cả các bên hoặc một trong các bên tham gia hợp đồng mang quốc tịch. Các bên có thể thỏa thuận các điều khoản như sau:
Thông tin của các bên tham gia hợp đồng: tên, địa chỉ bên mua và bên bán, bên trung gian, vận chuyển (nếu có)
Một, thời gian hợp đồng có hiệu lực;
Hai, thông tin về hàng hóa mua bán: hàng hóa là đối tượng mua bán trong hợp đồng không thuộc vào danh sách hàng hóa cấm kinh doanh, hoặc nếu thuộc đối tượng hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ các quy định của pháp luật liên quan;
quy định pháp luật hợp đồng và thương mại về hợp đồng mua bán
Ba, số lượng, chất lượng hàng hóa, điều kiện bảo quản hàng hóa (nếu có);
Bốn, tiền đặt cọc (nếu có);
Năm, giá tiền sản phẩm, phương thức tính giá và thanh toán, thời hạn thanh toán, mức đền bù trong trường hợp chậm thanh toán.
Sáu, thời gian giao nhận, phương thức giao nhận, địa điểm nhận hàng: có thể giao hàng tại trụ sở của bên mua hoặc giao tại một địa điểm cụ thể khác của bên thứ ba.

Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét