Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Diễn Viên Điện Ảnh Có Bị Hạn Chế Hút Thuốc Lá Khi Quay Phim?

Theo Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018 quy định về việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh. Thông tư trên căn cứ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, Luật Điện ảnh 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009 và các nghị định liên quan khác. Như vậy, quy định pháp luật về việc hạn chế diễn viên hút thuốc lá cụ thể như thế nào?
Quy định hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim
Việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong phim

Cấm diễn viên hút thuốc lá trên phim ảnh trong trường hợp nào?

Quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL thì về nguyên hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong phim. Theo đó, không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau đây:
  • Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này;
  • Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá;
  • Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, diễn viên được sử dụng thuốc lá trong những phân cảnh nhằm mục đích nghệ thuật được pháp luật quy định.

Trường hợp nào diễn viên điện ảnh sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật khi quay phim?

Tại Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định diễn viên điện ảnh được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật khi quay phim trong các trường hợp sau đây:
  • Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;
  • Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;
  • Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá;
  • Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định.
Quy định về ngoại lệ diễn viên được hút thuốc vì mục đích nghệ thuật
Trường hợp diễn viên hút thuốc vì mục đích nghệ thuật trong phim
Theo đó, trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu sau đây:
Một là, được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp. Việc phân loại phim dựa vào các tiêu chí tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;
Hai là, có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Phân loại hạn chế độ tuổi đối với phim có hình ảnh diễn viên hút thuốc lá như thế nào?

Tiêu chí phân loại phim theo độ tuổi khi hạn chế hình ảnh diễn viên hút thuốc lá được ban hành kèm theo Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Theo đó, phân thành những loại phim sau đây:
Một là, Phim P – Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng – Không chấp nhận hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này hoặc các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật nhưng không miêu tả chi tiết, diễn ra ít, thời lượng rất ngắn.
Hai là, Phim C13 – Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13 – Không chấp nhận hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này hoặc các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật, nhưng không miêu tả chi tiết, mức độ diễn ra hợp lý, thời lượng ngắn.
Ba là, Phim C16 – Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16 – Không chấp nhận hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này hoặc các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật, nhưng không miêu tả chi tiết, mức độ diễn ra không thường xuyên, thời lượng hợp lý.
Bốn là, Phim C18 – Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18 – Không chấp nhận hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này hoặc các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật, mức độ diễn ra và thời lượng phù hợp với nội dung phim.
Hiện nay, nhiều phim điện ảnh Việt khai thác những đề tài gai góc hướng đến những góc khuất của xã hội bởi vậy việc sử dụng những cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá để bộc lộ bản chất cũng như khắc hoạ tính cách nhân vật cũng là điều khó tránh khỏi. Do đó, những quy định trên là cần thiết, bởi phim ảnh cũng phần nào là công cụ truyền đạt lối sống. Việc có định hướng rõ ràng về vấn đề hút thuốc cũng sẽ giúp truyền đạt lối sống tích cực hơn.


 Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét