Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
- Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ khác nhau;
- Trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, kèm theo:
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
(Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Ø  Nộp hồ sơ trực tiếp (Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014)
      Người gửi: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.
      Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư (sau đây gọi là Phòng Đăng ký kinh doanh) (khoản 1 Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Ø  Nộp hồ sơ qua mạng điện tử (Sử dụng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh) (Điều 37, 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp nộp trực tiếp) (khoản 3 Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) hoặc người nộp hồ sơ sẽ nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (đối với trường hợp nộp qua mạng điện tử) (khoản 2 Điều 37 và khoản 3 Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).
Lệ phí nộp hồ sơ: 200.000 đồng (Thông tư 176/2012/TT-BTC; Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
(Quy định về phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Điều 32 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).
Bước 3: Nhận kết quả
Ø  Nộp hồ sơ trực tiếp (Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Ø  Nộp hồ sơ qua mạng điện tử
- Sử dụng chữ ký số công cộng (Điều 37 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh (Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Thời hạn nộp hồ sơ bằng bản giấy là 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo; quá thời hạn trên thì hồ sơ điện tử không còn hiệu lực. 
Cách thức nộp: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét