Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Quy Trình Công Nhận Một Con Đường Trên Bản Đồ Địa Chính

Nếu bạn có một diện tích đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, trong giấy chứng nhận lại thể hiện luôn phần đường thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn là một con đường nội bộ. Vậy, việc thể hiện con đường thuộc sở hữu của bạn là lối đi chung như vậy có đúng không? Hãy xem xét bài viết về quy trình công nhận một con đường trên bản đồ địa chính sau đây để có câu trả lời.
Làm thế nào để một con đường được thể hiện trên bản đồ địa chính?
Quy trình công nhận một con đường trên bản đồ địa chính

Con đường nào sẽ được thể hiện trên bản đồ địa chính?

Theo quy định tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 thì con đường được thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: đường bộ (kể cả đường trong khu dân cư, đường trong khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích công cộng) và các công trình có liên quan đến đường giao thông như cầu, cống, hè phố, lề đường, chỉ giới đường, phần đắp cao, xẻ sâu.

Quy định về đường nội bộ

Theo tiêu chuẩn xây dựng VN 1- năm 2007 (Phân loại đường phố trong đô thị) ban hành kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-BXD ngày 30/5/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị – yêu cầu thiết kế” thì Đường nội bộ là đường giao thông trong phạm vi phường, khu ở, khu công nghiệp, khu chung cư, khu công trình công cộng hay thương mại…
Theo luật đất đai năm 2013, đường nội bộ là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được sử dụng vào mục đích công cộng, thuộc diện nhà nước quản lý hoặc đã giao cho Chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt. Đường nội bộ không thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng đất riêng của bất kỳ ai. Việc quản lý và sử dụng được thực hiện theo các chủ trương và văn bản của cơ quan nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác.

Ký hiệu vẽ đường bộ trên bản đồ địa chính

Tại điểm 6.2 Mục I Phụ lục số 1 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT có quy định “… Đường có độ rộng tại thực địa từ 0,5 m trở lên trên bản đồ phải vẽ bằng 2 nét (vẽ theo tỷ lệ). Nếu đường nằm trong thửa đất lớn và thuộc phạm vi khuôn viên của thửa đất đó (ví dụ: đường nội bộ trong khuôn viên khu triển lãm, khu công viên…) vẽ bằng nét đứt và chỉ vẽ phần mặt đường…”. Như vậy, đường nội bộ rộng từ 0.5m được vẽ trên bản đồ bằng nét đứt.

Thủ tục thể hiện một con đường trên bản đồ địa chính

Muốn thể hiện một con đường trên bản đồ địa chính thì phải tuân theo trình tự, thủ tục sau:
Các bước để công nhận một con đường trên bản đồ địa chính
Thủ tục công nhận một con đường trên bản đồ địa chính
Một là, hiến đất làm đường chung
Cá nhân, cộng đồng có quyền hiến đất làm đường chung. Lúc này, theo quy định tại 457,458 Bộ luật dân sự 2015, người hiến đất phải làm hợp đồng tặng cho đất được lập thành văn bản và phải có công chứng, chứng thực.
Hai là, đăng ký biến động đất đai
Đối với việc hiến đất làm đường chung thuộc trường hợp có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất phải được đăng ký biến động theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013.
Theo Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc tại UBND cấp xã hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Hồ sơ gồm:
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được UBND cấp xã chấp thuận
Ba là, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.
Bốn là, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp – Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
Thời gian thực hiện đăng ký biến động không quá 15 ngày.
Như vậy, trả lời câu hỏi đầu bài viết, nếu con đường đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn, bạn không hiến đất làm đường, không đăng ký biến động đất đai thì con đường đó vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn, việc cơ quan có thẩm quyền thể hiện đó là “lối đi chung” trên bản đồ địa chính hay Giấy chứng nhận là sai.


Xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại: chuyentuvanphapluat.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét