TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội.Khi xã hội càng phát triển thì đồng thời càng có nhiều các mối quan hệ được thiết lập, những vấn đề phát sinh trong mọi lĩnh vực xảy ra hàng ngày. Để thực hiện những việc làm đúng với quy định của pháp luật thì chúng ta cần phải tìm hiểu luật và có sự vận dụng linh hoạt.Tuy vậy, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Do vậy mà hoạt động tư vấn pháp luật có vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với xã hội hiện nay.Tư vấn pháp luật đóng vai trò quan trọng vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, giúp định hướng hành vi ứng xử cho các cá nhân,tổ chức theo khuôn khổ pháp luật.

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật,rất nhiều tổ chức, cá nhân có thể hiểu rõ hơn về những quy định của pháp luật. Đối tượng mà hoạt động tư vấn pháp luật hướng tới rất nhiều, pháp luật không quy định hạn chế về những trường hợp không có quyền được tư vấn pháp luật.Không chỉ khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn, mà những đối tượng được ưu tiên theo quy định của pháp luật (những đối tượng mà Trung tâm trợ giúp pháp lý tư vấn) đều có quyền được tư vấn về những vấn đề mình đang gặp phải . Hoạt động tư vấn được diễn ra với rất nhiều hình thức khác nhau. Có thể tư vấn qua trực tiếp tại các Trung tâm Tư vấn pháp luật, các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, người dân có thể được tư vấn trên các trang web của các tổ chức này đăng tải công khai trên mạng internet, được tư vấn thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.Chính vì hình thức tư vấn đa dạng, qua đó mà có nhiều giải đáp pháp luật cho cá nhân, tổ chức giúp cho đối tượng được tư vấn hiểu về quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ pháp luật trên cơ sở quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật còn hướng dẫn cho các đối tượng ứng xử đúng pháp luật trong từng hoàn cảnh cụ thể để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Có thể nhận thấy rằng,khi mà chưa được tư vấn cụ thể và kỹ lưỡng những vấn đề mình đang gặp phải thì nhận thức và cách cư xử của họ cũng sẽ bị lệch lạc, có thể sẽ không đúng với quy định của pháp luật, sau khi được tư vấn thì họ sẽ cư xử sao cho phù hợp, đúng với luật định.

Đây là hoạt động mang lại kết quả trực tiếp, dễ nhận thấy và đánh giá sau một quá trình tư vấn.Điều quan trọng nhất là giúp đối tượng được tư vấn pháp luật hiểu rõ hoàn cảnh, vị thế của mình, từ đó lựa chọn cách xử sự phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội.

Tư vấn Pháp luật Đầu tư - Doanh nghiệp


Tư vấn thủ tục, hồ sơ liên quan doanh nghiệp


· Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình và Cơ cấu tổ chức;

· Tư vấn pháp luật phương thức hoạt động và điều hành;

· Tư vấn pháp luật mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

· Tư vấn pháp luật Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

· Tư vấn pháp luật Tỷ lệ và phương thức góp vốn;

· Tư vấn pháp luật Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;…)

· Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

· Tư vấn thay đổi/ bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi/bổ sung thành viên góp vốn, ….

· Tư vấn soạn thảo quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ);

· Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư ...;

· Tư vấn, soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản pháp lý khác;

· Tư vấn liên quan đến chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Tư vấn luật trong hoạt động doanh nghiệp – Thương mại


· Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ...

· Quy định về buộc thực hiện đúng hợp đồng, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ hợp đồng.

· Tư vấn về tập quán thương mại quốc tế;

· Điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề;

· Các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ thương mại quốc tế;

· Các vấn đề pháp lý về cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ việc về cạnh tranh;

· Tổ chức mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và đại diện thương nhân, hoạt động đại lý, uỷ thác thương mại;

· Tư vấn về các qui định của pháp luật đối với hoạt động cung ứng dịch vụ;

· Quảng cáo thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền thương mại;

Tư vấn Pháp luật Hôn nhân – Gia đình· Tư vấn thủ tục ly hôn, ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;

· Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;

· Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;

· Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

· Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;

· Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

· Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

· Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài, thủ tục xin nhận con ngoài giá thú;

· Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

· Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến luật hôn nhân gia đình…

· Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, kết hôn với việt kiều.

Tư vấn Pháp luật Lao động· Tư vấn luật lao động về quy chế lương, thưởng, bảo hiểm trong doanh nghiệp và việc thực hiện các quy chế nói trên;

· Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động;

· Tư vấn về lao động nữ, chế độ thai sản, bảo hiểm cho lao động nữ;

· Tư vấn hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan;

· Tư vấn về trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các vấn đề liên quan đến điều kiện sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động;

· Tư vấn về điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động;

· Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;

· Tư vấn pháp luật về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài; soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động nước ngoài cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài;

· Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập cá nhân;

Tư vấn Pháp luật Nhà đất· Tư vấn luật về nhà đất liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng nhà đất, quyền sở hữu nhà ở;

· Tư vấn luật về nhà đất liên quan soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê...

· Tư vấn luật về nhà đất về thủ tục hành chính về cấp giấy GCNQSD đất và sở hữu công trình, nhà ở...

· Tư vấn luật nhà đất liên quan đến thừa kế;

· Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức về xin cấp đất, thuê đất;

· Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất cho trông coi, quyền sở hữu nhà cho ở nhờ;

· Tư vấn pháp luật về nhà đất có yếu tố nước ngoài

· Tư vấn pháp luật về khiếu kiện về bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đế nhà đất.

Tư vấn pháp luật Hợp đồng· Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng để khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý để đảm bảo việc giao kết được thực hiện một cách có lợi nhất cho khách hàng nhưng đảm bảo đúng pháp luật để tránh mọi rủi ro pháp lý về sau;

· Tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng; đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng;

· Tư vấn pháp lý về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm thực hiện hợp đồng, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế;

· Thẩm định về pháp lý đối tác ký Hợp đồng, tài sản và đối tượng Hợp đồng, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện Pháp lý liên quan đến Hợp đồng;

· Tư vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng; sửa đổi đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;

· Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;

· Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

· Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

· Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

Tư vấn luật hành chínhTrước thực trạng quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng, việc họ vì những động cơ khác nhau hoặc do nhận thức sai nên có những hành vi hoặc ban hành những quyết định hành chính trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là điều khó tránh khỏi. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, pháp luật cho phép tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện những hành vi hành chính, quyết định hành chính ra trước tòa để phân xử theo quy định của pháp luật. Với những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình tham gia vụ án hành chính, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách khởi kiện và giải quyết các vụ án hành chính. Đến với chúng tôi, Quý khách sẽ được tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình tố tụng tại Tòa án với tinh thần trách nhiệm cao để mang lại kết quả tốt nhất cho vụ việc của Quý khách.

Nội dung dịch vụ:

· Tư vấn về tính hợp pháp hoặc trái pháp luật của các hành vi hành chính, quyết định hành chính;

· Tư vấn hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng;

· Đại diện hoặc cùng khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng;

· Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện và các văn bản liên quan;

· Thu thập/hỗ trợ khách hàng thu thập chứng cứ;

· Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng tại tòa án

Tư vấn Pháp luật Thừa kế


Tư vấn thủ tục lập di chúc


· Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);

· Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;

· Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;

· Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

· Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.

Tư vấn về Di sản thừa kế:


· Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;

· Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.

· Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế nhà đất, thừa kế nhà ở;

· Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế nhà đất, thừa kế nhà ở;

· Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;

· Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

· Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế nhà đất, thừa kế nhà ở;

· Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

Tư vấn Pháp luật Hình sự· Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể;

· Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự:

· Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạp;

· Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;

· Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ phạm tội của khách hàng.

· Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét